Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.
Вхід  \/ 
x
или
x
Реєстрація  \/ 
x

или

Інвентаризація зелених насаджень

1 1Відповідно до вимог Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391, та з метою охорони і збереження зелених насаджень у містах та інших населених пунктах, їх утримання у здоровому і упорядкованому стані, створення бази даних для розроблення програм будівництва, відновлення та експлуатації об’єктів зеленого господарства, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України від 24грудня 2001 року за № 226 було затверджено Інструкцію з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України.

Відповідно до п. 1.2. Інструкції, технічна інвентаризація (далі — інвентаризація)об’єктів зеленого господарства здійснюється з метою: охорони та збереження зелених насаджень умістах та селищах міського типу у здоровому і впорядкованому стані; посилення відповідальності за збереження насаджень підприємств, організацій і установ; сприяння створенню та формуванню високодекоративних і екологічно ефективних та стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень; використання даних інвентаризації під час розроблення в містах та селищах міського типу планів зеленого будівництва; відновлення, реконструкції та експлуатації об’єктів зеленого господарства та проведення в необхідних випадках профілактичних, лікувальних заходів. Інструкція є обов’язковою під час виконання робіт з інвентаризації всіх насаджень у межах смуги міст та селищ міського типу, а саме: загального користування, обмеженого користування та спеціального призначення.

Відповідно до п. 1.4. Інструкції, інвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної інвентаризації раз на п’ять років з квітня до жовтня і передбачає:1. Визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо;2. Визначення кількості дерев і чагарників за видами насаджень, породами, віком, діаметром на висоті 1,3 м стовбурів дерев та стану їхнього утримання;3. Визначення вартості об’єкта загалом і його окремих ділянок;4. Вчасне внесення змін, які відбулися в зелених насадженнях, у креслення, технічні паспорти об’єктів зеленого господарства та зведені дані про зелені насадження населеного пункту.

У разі проведення робіт з розвитку, реконструкції або капітального ремонту об’єктів зеленого господарства або виникнення змін, пов’язаних з будівництвом об’єктів іншого призначення на територіях, що перебували під зеленими насадженнями, виконуються поточні інвентаризаційні роботи.

forest2Що ж стосується будівель, підземних та наземних споруд, які розміщуються на об’єктах зеленого господарства, то вони підлягають обліку згідно з Інструкцією про порядок проведення інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженою наказом Держбуду України від 24.05.2001 №127.У результаті проведення інвентаризації на кожний об’єкт зеленого господарства повинні складатися такі документи (п. 1.6 Інструкції):

  • Інвентаризаційний план залежно від площі об’єкта (крім насаджень уздовж вулиць, план яких складається тільки в масштабі 1:500)у таких масштабах: до 5,0 га — 1:500,від 5,0 до 25,0 га — 1:1000 чи 1:2000,понад 25,0 га — 1:2000 чи 1:5000.
  • Робочий щоденник обліку зелених насаджень.
  • Технічний паспорт об’єкта. На плани об’єктів зеленого господарства наносяться усі будівлі, споруди, водоймища, опори електричних, телефонних та радіомереж, оглядові колодязі інженерних мереж, стаціонарні водополивальні мережі, лавки, канави, дерева, чагарники, живоплоти, квітники. Інвентаризація об’єктів зеленого господарства проводиться в натурі з використанням наявних планів, геодезичних матеріалів, креслень, проектів, графічних матеріалів обліку споруд дорожньо-мостового господарства тощо. У разі відсутності планів зйомку об’єктів здійснює бюро технічної інвентаризації. Бюро технічної інвентаризації зберігає матеріали з обліку на кожний об’єкт і виконує необхідну кількість копій для надання організації, за якою закріплено об’єкт для постійного догляду та органам місцевого самоврядування. (п.1.9 Інструкції) Перед початком проведення робіт з інвентаризації об’єктів зеленого господарства бюро технічної інвентаризації укладає із замовником (підприємством, установою та інші) договір про виконання робіт. У процесі інвентаризації зелених насаджень ведеться робочий щоденник, до якого вносяться відомості щодо дерев, розташованих на проїздах, дерев, розташованих на територіях скверів, садів і бульварів, дерев, розташованих на територіях облікових ділянок парків, лісопарків, чагарників, газонів, квітників. Зазначається також якісний стан дерев, класи якісного стану лісопаркових насаджень, стан санітарно-захисних зон, стан кущів, стан квітників. На основі матеріалів, отриманих у підготовчий до інвентаризації період, складається інвентаризаційний план об’єкта, на який наносяться: зовнішні межі об’єкта з їх лінійними розмірами: сусідні землекористувачі; межі та номери ділянок, куртин, груп дерев; дерева особливо цінних порід (унікальні, історичні), які нумеруються червоною тушшю самостійними номерами в межах усього об’єкта. На інвентаризаційних планах зелених насаджень вулиць, проїздів, провулків, площ, набережних проставляються номери інвентарних ділянок і кожного дерева на цих ділянках. На інвентаризаційні плани парків, лісопарків наносяться просіки, галявини, водойми та інша ситуація. Деревно-чагарникові насадження наносяться умовними знаками. На інвентаризаційні плани садів, скверів, бульварів, внутрішньодворових і прибудинкових насаджень на кожну інвентарну ділянку наносяться умовними знаками всі дерева, кущі(алейні посадки), живоплоти, квітники і газони, групові посадки дерев та кущів. Під час інвентаризації зелених насаджень у парках (площею до 20 га), скверах, бульварах проводиться суцільний облік дерев. У парках, площа яких більше 20 га і які створені на базі природних насаджень, на планах окреслюються ділянки, на кожній з яких переважає певний вид із зазначенням середнього віку, висоти та діаметра стовбура. На основі проведеного технічного обліку складається технічний паспорт об’єкта зеленого господарства. Показники технічного паспорта заповнюються після виконання всіх графічних і обчислювальних робіт. Проведення робіт з інвентаризації об’єктів зеленого господарства перевіряється в натурі, а також під час виконання камеральних робіт представниками замовника і бюро технічної інвентаризації, що виконує інвентаризацію. Уразі виявлення в процесі перевірки значних дефектів або недоробок складається акт, який зберігається у справі.
© 2018 КП "Шепетівське бюро технічної інвентаризаці". All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com