Расширения Joomla 3
Вхід  \/ 
x
или
x
Реєстрація  \/ 
x

или

1 1Відповідно до вимог Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391, та з метою охорони і збереження зелених насаджень у містах та інших населених пунктах, їх утримання у здоровому і упорядкованому стані, створення бази даних для розроблення програм будівництва, відновлення та експлуатації об’єктів зеленого господарства, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України від 24грудня 2001 року за № 226 було затверджено Інструкцію з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України.

Відповідно до п. 1.2. Інструкції, технічна інвентаризація (далі — інвентаризація)об’єктів зеленого господарства здійснюється з метою: охорони та збереження зелених насаджень умістах та селищах міського типу у здоровому і впорядкованому стані; посилення відповідальності за збереження насаджень підприємств, організацій і установ; сприяння створенню та формуванню високодекоративних і екологічно ефективних та стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень; використання даних інвентаризації під час розроблення в містах та селищах міського типу планів зеленого будівництва; відновлення, реконструкції та експлуатації об’єктів зеленого господарства та проведення в необхідних випадках профілактичних, лікувальних заходів. Інструкція є обов’язковою під час виконання робіт з інвентаризації всіх насаджень у межах смуги міст та селищ міського типу, а саме: загального користування, обмеженого користування та спеціального призначення.

Відповідно до п. 1.4. Інструкції, інвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної інвентаризації раз на п’ять років з квітня до жовтня і передбачає:1. Визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо;2. Визначення кількості дерев і чагарників за видами насаджень, породами, віком, діаметром на висоті 1,3 м стовбурів дерев та стану їхнього утримання;3. Визначення вартості об’єкта загалом і його окремих ділянок;4. Вчасне внесення змін, які відбулися в зелених насадженнях, у креслення, технічні паспорти об’єктів зеленого господарства та зведені дані про зелені насадження населеного пункту.

У разі проведення робіт з розвитку, реконструкції або капітального ремонту об’єктів зеленого господарства або виникнення змін, пов’язаних з будівництвом об’єктів іншого призначення на територіях, що перебували під зеленими насадженнями, виконуються поточні інвентаризаційні роботи.

forest2Що ж стосується будівель, підземних та наземних споруд, які розміщуються на об’єктах зеленого господарства, то вони підлягають обліку згідно з Інструкцією про порядок проведення інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженою наказом Держбуду України від 24.05.2001 №127.У результаті проведення інвентаризації на кожний об’єкт зеленого господарства повинні складатися такі документи (п. 1.6 Інструкції):

 • Інвентаризаційний план залежно від площі об’єкта (крім насаджень уздовж вулиць, план яких складається тільки в масштабі 1:500)у таких масштабах: до 5,0 га — 1:500,від 5,0 до 25,0 га — 1:1000 чи 1:2000,понад 25,0 га — 1:2000 чи 1:5000.
 • Робочий щоденник обліку зелених насаджень.
 • Технічний паспорт об’єкта. На плани об’єктів зеленого господарства наносяться усі будівлі, споруди, водоймища, опори електричних, телефонних та радіомереж, оглядові колодязі інженерних мереж, стаціонарні водополивальні мережі, лавки, канави, дерева, чагарники, живоплоти, квітники. Інвентаризація об’єктів зеленого господарства проводиться в натурі з використанням наявних планів, геодезичних матеріалів, креслень, проектів, графічних матеріалів обліку споруд дорожньо-мостового господарства тощо. У разі відсутності планів зйомку об’єктів здійснює бюро технічної інвентаризації. Бюро технічної інвентаризації зберігає матеріали з обліку на кожний об’єкт і виконує необхідну кількість копій для надання організації, за якою закріплено об’єкт для постійного догляду та органам місцевого самоврядування. (п.1.9 Інструкції) Перед початком проведення робіт з інвентаризації об’єктів зеленого господарства бюро технічної інвентаризації укладає із замовником (підприємством, установою та інші) договір про виконання робіт. У процесі інвентаризації зелених насаджень ведеться робочий щоденник, до якого вносяться відомості щодо дерев, розташованих на проїздах, дерев, розташованих на територіях скверів, садів і бульварів, дерев, розташованих на територіях облікових ділянок парків, лісопарків, чагарників, газонів, квітників. Зазначається також якісний стан дерев, класи якісного стану лісопаркових насаджень, стан санітарно-захисних зон, стан кущів, стан квітників. На основі матеріалів, отриманих у підготовчий до інвентаризації період, складається інвентаризаційний план об’єкта, на який наносяться: зовнішні межі об’єкта з їх лінійними розмірами: сусідні землекористувачі; межі та номери ділянок, куртин, груп дерев; дерева особливо цінних порід (унікальні, історичні), які нумеруються червоною тушшю самостійними номерами в межах усього об’єкта. На інвентаризаційних планах зелених насаджень вулиць, проїздів, провулків, площ, набережних проставляються номери інвентарних ділянок і кожного дерева на цих ділянках. На інвентаризаційні плани парків, лісопарків наносяться просіки, галявини, водойми та інша ситуація. Деревно-чагарникові насадження наносяться умовними знаками. На інвентаризаційні плани садів, скверів, бульварів, внутрішньодворових і прибудинкових насаджень на кожну інвентарну ділянку наносяться умовними знаками всі дерева, кущі(алейні посадки), живоплоти, квітники і газони, групові посадки дерев та кущів. Під час інвентаризації зелених насаджень у парках (площею до 20 га), скверах, бульварах проводиться суцільний облік дерев. У парках, площа яких більше 20 га і які створені на базі природних насаджень, на планах окреслюються ділянки, на кожній з яких переважає певний вид із зазначенням середнього віку, висоти та діаметра стовбура. На основі проведеного технічного обліку складається технічний паспорт об’єкта зеленого господарства. Показники технічного паспорта заповнюються після виконання всіх графічних і обчислювальних робіт. Проведення робіт з інвентаризації об’єктів зеленого господарства перевіряється в натурі, а також під час виконання камеральних робіт представниками замовника і бюро технічної інвентаризації, що виконує інвентаризацію. Уразі виявлення в процесі перевірки значних дефектів або недоробок складається акт, який зберігається у справі.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСНОВКУ ЩОДО МОЖЛИВОГО ПОДІЛУ, ВИДІЛУ В НАТУРІ ЧАСТКИ З ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА

Іноді, життєві обставини складаються таким чином, що виеникає потреба у поділі нерухомого майна, яке знаходиться в спільній власності: поділ спадку, розлучення, оформлення субсидій. Спільна власність також передбачає певні обмеження, які передбачені Законодавством України, наприклад першочергове парво співвласника на купівлю частки. Тому для повноцінного розпорядження власним майном необхідно здійснити поділ майна або виділ частки з спільної власності.

Законодавчо передбачено два шляхи поділу або виділу частки. Зокрема, при наявності беззастережної згоди усіх співвласників, поділ (виділ) може здійснюватись нотаріусом. При відсутності згоди співвласників поділ (виділ) може бути здійснено лише за рішенням суду.

Важливим етапом при здійсненні поділу чи виділу є отримання висновку про можливість здійснення поділу (виділу). Даний висновок для жителів м.Шепетівки та Шепетівського району виготовляється КП "Шепетівське БТІ". В ньму міститься наступна інформація:

 • хто є власником нерухомості;
 • повна технічна характеристика об’єкта;
 • як співвласники фактично користуються приміщеннями, спорудами;
 • пропозиції щодо можливих розмірів виділеного майна без втрати його цільового призначення.

Умови виготовлення висновку щодо можливого поділу, виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна.

property icon 300x300 Documents icon Circle icons hourglass.svg 2 0 1
Висновок про можливість поділу (виділу) частки 
 • Заяви про надання послуги та згода на обробку персональних даних
 • паспорта та ідентифікаційні коди всіх співласників, установчі документи юридичних осіб, повноваження представників;
 • правовстановлюючі документи на частки всіх співвласників
 • документи на право користування (право власності) земельною ділянкою (за наявності)
 • технічні паспорти
до 10 днів

від 1500 грн. в залежності від кількості співвласників

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ М.ШЕПЕТІВКИ

5 7 817x410Приватизаціїя об'єктів житлового фонду м.Шепетівки здійснюється органом приватизації визначеним Виконавчим комітетом Шепетівської міської ради, а саме управлінням економічного розвитку та упралінням житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин. Керівником органу приватизації визначено начальникауправління економічного розвитку Гриня Олександра Михайловича.

Цим же рішенням визначено, що Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир, жилих приміщень в гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, підготовку та видачу свідоцтва про право власності покладено на Комунальне підприємство "Шепетівське бюро технічної інвентаризації". Приватизація житлового фонду здійснюється на підставі Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду у порядку передбаченому Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

Для здійснення приватизації житла квартиронаймачу в першу слід звернутися до КП "Шепетівське бюро технічної інвентаризації" за адресою: м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47, 3-й поверх (направо). Наші спеціалісти Вам розяснять весь процес проходження приватизації житла, і нададуть повну інформацію про порядок та тривалість її здійснення.

Громадянин подає до органів приватизації наступні документи:

 • заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (Заповнюється заявником власноруч в КП «Шепетівське БТІ», після подачі всього пакету документів)
 • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним; (Важливо: мають бути зроблені копії всіх сторінок паспорту де є реєстрація місця проживання)
 • згода на обробку персональних даних кожної особи на кого здійснюється приватизація (Заповнюється заявником(ами) власноруч в КП «Шепетівське БТІ»
 • копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо); (Копії свідоцтва про народження бажано подавати навіть при наявності паспорту)
 • довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі; (Довідка видається Центром надання Адміністративних послуг: м.Шепетівка вул. Островського, 6(Будинок побуту, І-поверх)
 • технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок;
 • копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку; (отримується в управлінській компанії, яка здійснює обслуговування будинку: ПП "Управлінська компанія "Житлофонд" чи ПП "Управдом", при відстності береться копія поквартирної картки)
 • документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду; (Береться у центральних відділеннях ощадбанку, за всіма місцями реєстрації. В Шепетівці видачу цієї довідки здійснює центральне відділення №10022/0115 м.Шепетівка, Староконстянтинівське шосе, 6)
 • копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності) відповідно до ст.6 ЗУ Про приватизацію державного житлового фонду; Перелік пільгових умов на приватизацію житла тут.
 • заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі. (заповнюється власноруч кожним членом сім’ї, хто має право на приватизацію)
  Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім документів, визначених у цьому пункті, до заяви також додають:
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;
 • копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;
 • форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.
 • Довідка від управлінської компанії про фактичне проживання та реєстрацію місця проживання (не менше 5 останніх років)

За малолітніх та неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни. Згоду на участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.

ВАЖЛИВО:Технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку (гуртожитку), технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок виготовляє суб’єкт господарювання, який здійснює технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773 (із змінами), за зверненням органу приватизації.

Пільгові умови приватизації житла передбачені ст.6 Закону України "Про приватизацію державного жилового фонду"

Стаття 6. Безоплатна передача квартир (будинків) незалежно від розміру їх загальної площі
  1. Незалежно від розміру загальної площі безоплатно передаються у власність громадян займані ними:
 • однокімнатні квартири;
 • квартири (будинки), одержані у разі знесення або відселення всіх сімей з будинків (частин будинків), які належали їм на праві власності, якщо колишні власники не одержали за ці будинки (частини будинків) грошової компенсації;
 • квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, котрим встановлена ця пільга Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 • квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, удостоєні звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, ветерани Другої світової війни, воїни-інтернаціоналісти, особи з інвалідністю I і II груп, особи з інвалідністю з дитинства, ветерани праці, що пропрацювали: не менше 25 років - жінки, 30 років - чоловіки, ветерани Збройних Сил та репресовані особи, реабілітовані згідно із Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років";
 • квартири (будинки), в яких мешкають сім'ї загиблих при виконанні державних і громадських обов'язків та на виробництві;
 • квартири (будинки), в яких мешкають військовослужбовці, котрим встановлена пільга Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";
 • квартири (будинки), в яких мешкають багатодітні сім'ї (сім'ї, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей).

В результаті, після проведення приватизації, Ви отримаєте Свідоцтво на право власності на вашу квартиру чи кімнату в гуртожитку, яке є правовстановлюючим документом і дає змогу вільно розпоряджатися Вашим нерухомим майном. Останньою процедурою в процесі приватизації житла є внесення данних про приватизацію до Державного реєстру речових прав. Для цього потрібно звертутись до Державних реєстраторів речових прав чи до Центру надання Адміністративних послуг: м.Шепетівка вул. Островського, 6(Будинок побуту, І-поверх)


ПОСЛУГА: Приватизація квартири (кімнати в гуртожитку)

property icon 300x300 Documents icon Circle icons hourglass.svg 2 0 1
Приватизація квартири (кімнати в гуртожитку); Переглянути перелік документів. до 30 днів

від 960 грн.

Страница 1 из 2

© 2018 КП "Шепетівське бюро технічної інвентаризаці". All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com